Berita

Seputar APIP dan Ke-JFA-an

Penetapan Peserta Ujian Sertifikasi Auditor Berbasis Komputer (USABK) Periode Maret 2023

Kami menyampaikan penetapan peserta Ujian Sertifikasi Auditor Berbasis Komputer (USABK) Periode Maret 2023, dengan uraian sebagai berikut:

  1. Peserta yang berhak mengikuti ujian adalah yang namanya ada dalam Daftar Penetapan Peserta USABK Periode Maret 2023, sebagaimana tercantum pada Lampiran 1.
  2. Bagi peserta yang sudah ditetapkan melalui surat ini, namun baru selesai/masih dalam proses melaksanakan pendidikan dan pelatihan JFA, admin Sibijak di unit kerja wajib melakukan pendaftaran sesuai kode ujian, sebagaimana tercantum pada Lampiran 3. Pendaftaran dapat dilakukan setelah Sertifikat Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (STMPL) diterima.
  3. Simulasi ujian dan USABK akan dilaksanakan secara online, mulai tanggal 6 – 21 Maret 2023, sesuai dengan jadwal ujian sebagaimana tercantum pada Lampiran 2.
  4. Panduan pelaksanaan USABK dapat dilihat pada laman https://bit.ly/panduanUSABK.
  5. Lokasi penyelenggaraan ujian adalah di tempat kedudukan masing-masing peserta ujian.
  6. Tata Tertib dan Teknis Pelaksanaan USABK dapat dilihat pada Lampiran 3.

Surat penetapan peserta USABK periode Maret 2023 dapat diunduh melalui tautan berikut ini:

tiny.cc/PenetapanPesertaUSABK

Informasi lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan USABK dapat diperoleh melalui grup WA sesuai kode jadwal ujian yang telah terbentuk.Kembali